Studija izvodljivosti projekata nekretnina

Umesto nepromišljenog i nerazrađenog ulaska u projekat i nadajući se najboljem, studija izvodljivosti omogućava vođama projekta da istraže moguće negativne i pozitivne rezultate projekta pre ulaganja previše vremena i novca. Kako bi se postigla najpouzdanija studija izvodljivosti za naše klijente mi je radimo u skladu sa međunarodnim standardima.

Studija izvodljivosti je analiza mogućnosti da se projekat završi uspešno, uzimajući u obzir pravne, ekonomske, tehničke i druge faktore. Njen je cilj da objektivno i racionalno utvrdi prednosti i slabosti postojećeg poslovanja ili predloženih ulaganja, mogućnosti i pretnje, sredstva koja su potrebna za sprovođenje, i na kraju izglede za uspeh. Najjednostavniji pojam studije izvodljivosti je da razluči dva osnovna kriterijuma o potrebnim troškovima i vrednost koje treba postići. Kao takva, dobro osmišljena studija izvodljivosti treba dati istorijsku pozadinu poslovanja ili projekta, opis proizvoda ili usluge, računovodstvene iskaze, pojedinosti poslovanja i upravljanja, istraživanje tržišta, finansijske podatke, pravne zahteve i poreske obaveze.