Savetovanje o nekretninama

Savetovanje investitora
Savetujemo male i velike investitore pri stambenoj ili poslovnoj investiciji i to u području revizije građevinskih projekata, izgradnje, finansijske analize i povrata investicije, te analize tržišta.

Građevinsko savetovanje
Bilo da želite renovirati ili nadograditi postojeći objekat ili planirate graditi novi objekat, mi Vam možemo pomoći u organizaciji svih potrebnih radnji od samih početaka prikupljanja potrebnih dozvola do primopredaje ključeva. Usluge koje nudimo pomoći će Vam da realizujete svoje planove i ideje, te da izaberete kvalitetnog projektanta i izvođača građevinskih radova.

Analiza tržišta nekretnina
Analizom tržišta nekretnina pomažemo klijentima da upoznaju stvarnu situaciju i kretanja na tržištu, da se zajedno pripremimo za nadolazeće promene, minimaliziramo eventualne rizike i da se u skladu sa istima uspešno nosimo.